ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

 

آن ناقوس را بگو!

هزار حرکت بالقوه از تو

در هر زنگش طنین‌انداز است

از لرزش بی‌صدای انحنایی پنهان

تا نبض بی‌اعتنای رگی کوچک در کنج شقیقه

(حتا خارش پشت لاله‌ی گوش نیز از قلم نمی‌افتد)

 

تصور کن چه غوغایی به پا می‌شد اگر

تنها در یکی از آن حرکات

اندکی دوستم داشتی

 

آن‌گاه نگاه

از ناکجا

از آن وقفه‌ی ایجاد شده

آن موج نادیدنی

می‌زد بیرون

و طرح سکوت را در شب

بی هیچ خدشه‌ای

به اجرا درمی‌آورد.

 

 

93-92

 

دومان ملکی
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر