ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

 

تقدیم با درد
همچون روحی کز کرده در ماشینِ لباس‌شوئی
که در چاک امن پیرهنت جا خوش کرده بود
و با هر سرگیجه نقش بر زمین می‌شد

آویزان از بند رختی
که پایین‌تر می‌آید
با هر کلاغ
تقدیم می‌شود
با درد
با تاب غیابت
که هدیه می‌کنی به سرما
وقتی خاکسترت را حتا باد هم پس می‌زند
از ترس این‌که در یک چرخش ناقص
هوهویش به هق‌هق تغییر صدا دهد.

 

 

دومان ملکی
انتشار: تیر 92
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر