ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

ما در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار داشتیم
پوست‌ها تیره و رگ‌ها برآمده
تنها بودیم
تنهاتر از آوار
تنها طبق آخرین اخبار

من کمی دورتر می‌ایستادم
آن‌جا که هر آبی زلال‌تر از تو
هر صدایی صاف‌تر
هر لبی زمزمه‌تر
نشت خونت از جرز دیوار از هر مهی نرم‌تر

تو کمی نزدیک
این‌جا که پرهیز از سفر
رهاوردش
سکونت در حد فاصل یک قدم تا توست
و از عابری که صدای انفجار شلوارش را خیس می‌کند

تا بی‌خانمانی
راهی نیست.

و ماه
از چاه
چه عمقی داشت!
و چاه
که ماه را
بی‌صدا می‌بلعید
در بوی خون، بخار ادرار
و اهم اخبار

 

دومان ملکی
انتشار: اردیبهشت 92
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر