ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

 

نگذار از رگت خونی درز کند بیرون
ردش را در دم
بر ساقه‌ی علفی که نزدیک بود لگدکوب شود
بو می‌کشند
حتا به پشه‌ای که دیشب بیخ گوشت وز وز می‌کرد
رحم نمی‌کنند
به خاطر یک قطره خون سایه‌اش را با تیر می‌زنند
مهم نیست چقدر بی‌خوابی کشیده‌ای
یک لحظه غفلت کافی بود
تا خرطومش را فرو کند بر رگی که از لحاف بیرون مانده
و ردت را تا ساقه‌ی علفی که چیزی نمانده بود لگدکوب شود
با خود حمل کند.

پس چشمانت را ببند و از هر گونه تلاشی فارغ شو
بخواب فرزندم، بخواب!
در خواب ببین که هنوز زنده است

و از همان هوایی تغذیه می‌کند
که جریانش را
بال‌های آن کبوتر
مدام می‌شکافد
و نامه‌ای پاره از زخمه‌های باد
شناور تا خورشید
پرخون چون شکم پشه‌ای که از رگ‌های تو بازمی‌گردد

 

دومان ملکی
انتشار: 92/01/08
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر