ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

موهایت دریا نیست که نخواهم در آن غرق شوم
چشمانت رؤیا نیست که نخواهم ببینمش
آفتاب نیستی که بگردانی‌ام
تاریک‌تر شو، تا محو ندیدن شوم

اگر یک خیال، خیار از کار دربیاید
بهتر می‌توان اوج گرفت.
خاکستر نیستی که پخشم کنی
تهش چیزی باقی نگذار، کفاف نمی‌دهد
احتمال گرم شدن بسیار کم است
لای دندان‌ها، حروف پخش و پلا واجد موهای توست
که با یک سوت اتفاق می‌شوند

راه نرو، ردم پاک نمی‌شود
ننشین، جایم پر نمی‌شود
جم نخور، درختان از پشت شیشه دیوانه می‌شوند
یکی دیگر اضافه کن به دفعه‌ی آخر
پابرهنه‌تر از خواب انگار
مرگ من شو!
دورتر بایست! می‌خواهم پرت شوم

 

1385-1391

دومان ملکی
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر