ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

 

رخت تن بودی
چرک زیر گردن
مرز سگ کجاست
برهنه‌اش در کشتزار نمی‌گنجید
دستمال توالت
آب دهان مرده
مرز سگ کجاست

"پاییز زنی‌ست که از افسردگی پس از زایمان رنج می‌برد
کودکش در زمستان از سرما یخ می‌زند
و در بهار به مرز سگ نزدیک می‌شود
تا به خود بیاید
نفس از عوعویش بیرون می‌دود"

شام را با هم خواهیم خورد
بی هیچ نوری
که در نشت شب از سینه
درهم شکند
حبس ابد را در آغوشت

 

دومان ملکی
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر