ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

قسط عمر می‌دهم
در سرزمینی که چای را هورت
سوپ را تا سر کوچه می‌کشند

از آب گذشته‌­ام          قبولم کن
یک مو از خرس کنده‌ام تا راه را سِقط کنم
به استقبال ام بیا حروم زاده

سگ را تیک بزن که فردا گاز نگیرد
آن خانه را تیک بزن تا یادم باشد آن پله‌اش را
همان که بالایش ماست بود و پایینش دوغ
خودت را
می‌میرم برای هیکل تیک خورده‌ات
کمانه می کشد
ابرو در هم
سر می‌بَرد و و بازپس نمی‌گیرد اندامش را

از سر راه آورده این چشمان را
از بقالی گرفته این لبان را
از توی جوب پیدا کرده ماتحت سنگی‌اش را
که قادر است بر هر چیزی بنشیند

سعی نکردم بخوابم
چون مجبور بودم فردا بیدار شوم
مثل ژاپنی‌ها که هر روز بیدار می‌شوند

ترکیبات را تست کردم
پا را مالیدم
قرار شد دیگر نروم
سر را بالا گرفتم
از داخل این لوله خورشید گردتر بود.
واکس را به صورتم مالیدم
ترشحات بینافرهنگی سیاهم کرد
دست را تست کردم
هم‌چنان بر صورت‌ات رتوش می‌خورد

چنان­ به پایت فرو می‌ریزم
که کافی­‌ست لب تر کنم
تا سیل مثله‌­مثله‌ات جوابم کند

بیارام
در روده‌های سرطانی
در تیک بقال سر کوچه پای دو قلم جنس
و اقساط لحظه
که در خفای زیر پوست‌ات ترک می‌خورد.

 

 

 

 

دومان ملکی
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر