ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

 

 

ناقصالخلقه به دنیا آمد

[مادرش گفت]

می‌نشست و به میز خیره می‌شد

برای فرار لازم نیست دو پای دیگر قرض کند

همان دو پای اولی کافی بود

 

میز را از آن جا بردیم

گفتیم میز نیست

اما دیوار که بود

در که بود

 

هیچ‌کس ندید چشم در چشم کسی بدوزد

به پاهای کسی هم

آینه که بود

 

 

دومان ملکی
منتشر شده در زنده رود شماره 25 و26
بایگانی شده در: شعر

 

 

 

 

©
انتشار مطالب بدون اجازه ممنوع و تنها نقل با ذکر مأخذ یا پیوند به صورت مستقیم مجاز می باشد
All rights reserved by Dooman Maleki
2010-18

Home

|

Notes

|
Poetry |
Essay | Books | Voice |

Contact

| Under mag

 

 

ورود مدیر